1985-11
ԽորագիրԷջ
Յակոբ Կարապենց | 1
Հեռակայ Զրոյց Յակոբ Կարապենցի Հետ | 2
Լոդիս | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 19
Ապահարզան | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 33
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 8 Եւ Վերջ) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 43
Յուշարձանը | ԽՏԸՇԵԱՆ, ԶԱՒԷՆ49
Վարուժանի Աւանդները Գործողութեան Մէջ | ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ56
Ռուբէն Սեւակ (Շար. 2) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ62
Զանգակներ | ՍԵՒԱԿ, ՌՈՒԲԷՆ76
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն (Շար. 8) | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]77