1986-1

ԲԱԳԻՆ, ԻԵ. ՏԱՐԻ,
1986 ԹԻՒ 1

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Վիքթոր Հիւկոյի մահուան 100ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Վիքթոր Հիւկօ (Մահուան 100Ամեակ) | 1
Ամբողջ Ֆրանսան Հիւկոյապաշտ Պիտի Դառնայ | ՏԸՔՕ, ԱԼԷՆ 3
Վիկտոր Հյուգոն Հայ Գրականության Մեջ | 8
Վիքթոր Հիւկոն Իր Սիրուհիին | ՀԻՒԿՕ, ՎԻՔԹՈՐ 12
Les Contemplations (Երեք Քերթուած - Թարգմ.՝ Մ. Իշխան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ] 17
Վիքթոր Հիւկօ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ21
'Les Tetes Du Serail'' | Հ.Գ.29
Ուրուականք ( Հատուած - Թարգմ.՝ Մ. Պէշիկթաշլեան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ]30
Ուրուականները (Թարգմ.՝ Եղիշէ Արք. Դուրեան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ]31
Վիքթոր Հիւկօ Եւ Ն. Ռուսինեան | ԹԱՇԵԱՆ, ԲԵՆԻԱՄԻՆ36
Թշուառները (Ա. Հատոր - Հատուած- Թարգմ.՝ Գրիգոր Չիլինկիրեան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ]39
Լիզ (Քերթուած - Թարգմ.՝ Վ. Թէքէեան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ]52
Վիքթոր Հիւկօ | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ54
Ultima Verba (Քերթուած - Թարգմ.՝ Ա. Ալիքեան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ]58
Տղան (Քերթուած - Թարգմ.՝ Ս. Կապուտիկեան) | ՀԻՒԿՕ, ՎԻՔԹՈՐ60
Վիքթոր Հիւկօ (Հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ61
Տրտմութիւն Օլիմփիոյի (Քերթուած - Թարգմ.՝ Միքայէլ Ս. Կիւրճեան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ]65
Ցանքի Եղանակ - Իրիկունը (Քերթուած - Թարգմ.՝ Եղիշէ Արք. Դուրեան) | ՀԻՒԿՕ, Վ[ԻՔԹՈՐ]70
Ցան | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]71
Վիքթոր Հիւկոյի Վերջին Սէրը (Շար. 1 - Հայացուց՝ Փ. Ճ.) | 72
Տունը... | Հ.Գ.79
Վարչական Ազդ | 80