1986-2
ԽորագիրԷջ
Պաղտոյենց Հարսը (Շար. 1) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Նման Թիթեռին... /Եղի'Ր/ Գիշատիչ Թռչուն/Եթէ Պիտի Գաս | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ 15
Հաղորդութիւն | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 17
«Բագին» Անձկութեամբ Կը Սպասէ... | 23
Վեց Քաղաք | ԶԷՅԹԼԵԱՆ, ՀՐԱԶԴԱՆ24
Վիքթոր Հիւկոյի Վերջին Սէրը (Շար. 2 Եւ Վերջ - Հայացուց՝ Փ. Ճ.) | 28
Երկու Խօսք (Ն. Բիւզանդացիի Գրութեան Մասին) | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ31
Յառաջաբան (Ն. Բիւզանդացիի Գրութեան) | ԷԼԻԶՊԱՐԵԱՆ, ՆԱԶԵՆԻԿ33
Առաջին Ժամանակ (Շար. 1) | ԲԻՒԶԱՆԴԱՑԻ, ՆՈՐԱՅՐ34
Նեգրոնք | ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ԱՂԱՍԻ41
Աղասի Այվազեան Եւ Յաւերժական Թիֆլիսը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ51
Գրաքննութեան Խորհրդային Համակարգը (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ61
Օշական Երեւոյթը - 100Ամեակի Հրատարակութեանց Առիթով - | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]70
«Ես Սեւ Եմ ... Բայց Գեղեցիկ» (Արամ Սեփեթճեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ74
Մշակութային Լուրեր | 77