1986-7
ԽորագիրԷջ
Ժամադրութիւն (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 1
Միջակէտ/ Փակագիծ/ Վախճանակէտ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 16
Մահուան Երկիւղ | ՍԻՄՕՆԻ, ՅԱԿՈԲ23
Սիրելի Սիմօնի, Բարեւ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ24
Բանաստեղծութիւններ | ՍԻՄՕՆԻ, ՅԱԿՈԲ26
Արձակ Բանաստեղծութիւններ | ՍԻՄՕՆԻ, ՅԱԿՈԲ29
Զգալի Բացակայութիւն Մը... ) (Կարօ Փօլատեաի Մասին) | 33
Զրոյցներ (Լիւք-Անտրէ Մարսէլի, Փօլ Էլիւարի, Կոստան Զարեանի, Սէն-Ճոն Փէրսի Հետ) | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, ԿԱՐՕ34
Գրողը Եւ Իր Գործը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ47
Սերունդի Մը Տագնապներուն Յանձնառու Արձակագիրները (Շար. 2) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ50
Ճամբարային Մի Վկայութիւն (Ա. Խախուլին) | Մ[ԿՐՏՉԵԱՆ], Լ[ԵՒՈՆ]64
Դաղանդի Սպասնութիւնը (Ռուսերէնէ Թարգմանեց՝ Լ. Մկրտչեան) | ԽԱԽՈՒԼԻՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ65
Մշակութային | 69