1986-8
ԽորագիրԷջ
Լեռնային Կայան/ Փիւնիկեան Խլեակներ/ Անկայուն Վայրեր/ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 1
Դուռը, Մահը, Հրեշտակը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ 7
Փակ Փեղկեր | ՎԱՐԱՆԴ14
Ժամադրութիւն (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ15
Վեցերորդ Բօթ՝ Հրաչ Զարդարեան | 31
Ինքնակենսագրական | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ35
Ինչո՞Ւ Դժբախտ Ենք | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ36
Հրաչ Զարդարեանի Մասին | ԹՈՓՉԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ43
Գէորգ Չաւուշի Մասին | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ44
Սիամանթօ Եւ Իր Ոճը | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, Հ[ՐԱՉ]47
Յուշագրութեան Վերաբերեալ Մտածումներ (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ59
Սերունդի Մը Տագնապներուն Յանձնառու Արձակագիրները (Շար. 3) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ71
Մշակութային Լուրեր | 79