1986-3
ԽորագիրԷջ
Օտար Աշխարհի Կռունկին/Կար Ու Չկար/Ծառ Ծիրանի/Իմ Երգս/Այս Տղան Անշուք/Ինչո՞Ւ/Գարուն Եկաւ/ Ի՞Նչպէս Տանիմ | ԻՇԽԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ 1
Աշնանային Արձակուրդ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 9
Խորշակէն Ետք | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 20
Պաղտոյենց Հարսը (Շար. 2) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 22
Դամբանականս Աչքերուդ Վրայ Կը Գրեմ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ32
Առաջին Ժամանակ (Շար. 2) | ԲԻՒԶԱՆԴԱՑԻ, ՆՈՐԱՅՐ35
Ամփիոն (Քնարախաղ - Շար. 1) (Թարգմ.՝ Շահան Պէրպէրեան) | ՎԱԼԷՐԻ, ՓՕԼ41
Պատմութիւն Ամփիոնի | ՎԱԼԷՐԻ, ՓՕԼ49
Պիլ Եւ Վասիլ - Պատմութիւնը Երկու Հայերու | ՊԱԼԵՈԶԵԱՆ, ԱՐԱ55
Գրաքննութեան Խորհրդային Համակարգը (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ65
Մեր Կոլխոզական Կանաչ Արտերում... | 75
Մշակութային Լուրեր | 78