1986-4
ԽորագիրԷջ
Սիամանթոյի Մենախօսութիւնը | ԷՄԻՆ, ԳԷՈՐԳ 1
Խորենացին՝ Սիամանթոյի | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 5
Կորուստներ Ու Կսկիծ... | 11
Արամ Հայկազ (1990 - 1986) | 13
Հանդիպում Մը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ14
Մկրտիչ Հաճեան (1915 - 1985) | 23
Արեւը Վառէ/Անոնք/Լեռ, Մռնչէ' Ինծի Համար/ Խաչելութիւն/ Ստուերս | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ24
Սիմոն Սիմոնեան (1914 - 1986) | 29
Ան Ուրիշ Էր... | ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ30
Հանրակառք/Լապտերն Ու Կոյրը | ՎԱՐԱՆԴ36
Պաղտոյենց Հարսը (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 37
Առաջին Ժամանակ (Շար. 3) | ԲԻՒԶԱՆԴԱՑԻ, ՆՈՐԱՅՐ53
Ամփիոն (Քնարախաղ - Շար. 2) (Թարգմ.՝ Շահան Պէրպէրեան) | ՎԱԼԷՐԻ, ՓՕԼ63
Սիրոյ Գիրքէն Մինչեւ Քաոսը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ70
Անշարժութեան Անել Շրջանակը (Ռ. Հատտէճեան - «Առաստաղ») | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]74
Մշակութային Լուրեր | 77