1985-3
ԽորագիրԷջ
Յոյն Բանաստեղծուհի Մը | ՊԱԼԵՈԶԵԱՆ, ԱՐԱ 1
Պալեոզեանի Աշխարհը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 17
Սպիտակ Քերթուածներ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 22
Սեպտեմբերի Սեմին | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ 26
Տրտում Հրթիռներ | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ31
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 3) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 32
Աշոտ Աւդալեան | ՄՈՎՍԷՍ, ՅԱԿՈԲ44
Օր Արթնացման/Ծնունդ | ԱՒԴԱԼԵԱՆ, ԱՇՈՏ45
«Քսան Տարուայ Գործ Է Այս» - Բ | 49
Երկու Հրատարակութիւն (Պ. Սնապեանի Մասին) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ65
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]71
Մշակութային Լուրեր | 77
ԽորագիրԷջ
Յոյն Բանաստեղծուհի Մը | ՊԱԼԵՈԶԵԱՆ, ԱՐԱ 1
Պալեոզեանի Աշխարհը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 17