1985-4-5

ԲԱԳԻՆ, ԻԴ. ՏԱՐԻ,
1985 ԹԻՒ 4-5

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Դանիէլ Վարուժանի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Դ. Վարուժան Թուականներով Եւ Թիւերով | 3
Յետ Մահու | 24
«Լոյսը» | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]29
Լոյսը | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ31
Դանիէլ Վարուժան - Հայ Լեզուի Եւ Ոգիի Բիւրեղացումը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]33
Դ. Վարուժանի Ընտանիքը | 47
Կարգ Մը Քերթուածներու Ծննդոցը | 48
Դ. Վարուժան Իր Նախորդներուն Մասին | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ50
Դանիէլ Վարուժան | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ51
Նախանձախնդրութեան Ընծան... | 58
Աստուծոյ Լացը | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]59
Աստղերը | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ59
Դ. Վարուժան | ՉԱՔՄԱՔՃԵԱՆ, ԱՐԹՕ59
Դանիէլ Վարուժան | ՏԱՐՕՆՑԻ, ՍՈՂՈՄՈՆ60
Քերթողդ Մեծ | ՄԻՆԱՍ, ԼՈՒԹՖԻ60
Ազգայի՞Ն Մշակոյթ Թէ Մշակութային Ազգ (Վարուժանի Խորհրդապաշտութիւնը Ընդմէջ Վիպապաշտութեան Եւ Իրապաշտութեան) | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.61
Դ. Վարուժանէն Ձեռագիր Նմոյշ Մը (Անտիպ) | 71
Առաջին Ծիլեր (Ֆրանսերէնի Թարգմանեց՝ Լիւք-Անտրէ Մարսէլ) | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]72
Կալերու Գիշեր (Ֆրանսերէնի Թարմանեց՝ Վահէ Կոտէլ) | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]74
Դ. Վարուժանը Պարսկերէն | ՄՈՎՍԻՍԵԱՆ, ՀՐԱՅՐ76
Առկայծ Ճրագ - Խմբերգ, Երաժշտութիւն՝ Նիկողոս Թահմազեանի | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ77
Դանիէլ Վարուժան | ՆՈՐԵՆՑ, ՎԱՂԱՐՇԱԿ78
Դանիէլ Վարուժան | ԴՈՒՐԵԱՆ, ԼՈՒԴՎԻԿ78
Հացի Եւ Լոյսի Երգիչը | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ79-82
Դանիէլ Վարուժան | ՇՈՂԵՆՑ, ՑԱԿԱՆ83
Դերձակուհի Մը, Դերձակուհիները Եւ Պելճիքացի Անյայտ Կինը | 84-85
Երգին Արձագանգը | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ86
Օրն Օրերուն (Հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ87
Կնոջական Դիմապատկերը Վարուժանի Քերթողութեան Մէջ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ91
Վարուժանին | ԿԱՐԵՆՑ, ՎԱՀԱԳՆ97
Փիէռ Մաէս Եւ Դ. Վարուժան (Նամակներ) | 98
Վարուժնակիս (Հատուած) | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]100
Իբրեւ Որդի Եւ Նախահայր | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ101
Առաջին Սիւնակներէն (Դ. Վարուժանի Մասին) | 105
Հիները Եւ Նորերը... (Դ. Վարուժանի Մասին) | 106
Վարուժանի Հեթանոսութիւնը Եւ Չարենց | 108
Մահուան Տեսիլ (Հատուած) | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ109
Դ. Վարուժան Եւ Ե. Չարենց | 110
Հեթանոսաբար | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.111
Կակաչներ | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]114
Mohnblumen (Դ. Վարուժանի Կակաչներ-Ը՝ Գերմաներէնով) | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ115
Ինտրա՝ Դ. Վարուժան Մասին | ՇԱՐՈՒՐԵԱՆ, Ա.116
Դ. Վարուժան՝ Ասմունքող | 117
Դ. Վարուժանի Կարմիր Հողը /The Red Soil | ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, ՏԻԱՆԱ118
Գրական Բարեկամութիւններ (Դ. Վարուժան - Ռուբէն Սեւակ) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]122
Բանին Կախարդանքը (Ժանին Սեւակի Մասին) | 123
«Կ'Երթամ Աղբիւրը Լոյսին»... | ՎԵՍՊԵՐ, Մ.124
Վարուժան՝ Մեր Դասականը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ125
Օձը ... Եւ Օձը | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ140
Հայհոյանք | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]142
Դ. Վարուժան՝ Հիանալի Հայհոյիչ Եւ Վարարուն Օրհներգու... | 145
Օրհնութիւն | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]145