ԽորագիրԷջ
Բիրտ Իրականութեան Ներքին Բանաստեղծականութիւնը (Լուէյ Այատայի «Մարդը, Որ Ինքն Իր Դէմ Պատերազմեցաւ» Թատրերգութեան Մասին) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 1
Մարդը, Որ Ինքն Իր Դէմ Պատերազմեցաւ (Եռախաղ Թատերախաղ)-Հայացուց՝ Ս. Կիրակոսեան) | ԱՅԱՏԱ, ԼՈՒԷՅ 5
Խաչաձեւող Ձայներ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 15
Ապրող Կակաչներ | ԱՍԱՏՐԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 18
Երեք Քերթուած/Խոհ Օրացոյցին Դիմաց | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ24
Սահակ Պարգեւեան (Շար . 25) | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ26
Անցնող Հարիւրամեակի Հայ Թատերական Գրականութեան Կշիռը Ճշդելու Փորձ Մը (Շար. 1) | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ43
Ո՞Ւմ Են Վերաբերում Չարենցի 1936Ի Սեպտեմբերի 27Ի Տողերը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ58
Մասունք Մը՝ Ե. Չարենցի Անտիպներէն («7» Կախուածներ) | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ64
Նկատումներ՝ Ժըպրան Խալիլ Ժըպրանի «Մարգարէն» Հատորի Թարգմանութեան Մասին | ԳԱՐԱՃԵԱՆ, ԵՐՈՒԱՆԴ Տ.66
Լիբանանահայ Նկարչութիւնը | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ-ՏԱՏՈՅԵԱՆ, ՍԵԴԱ71
Մշակութային Լուրեր | 80