1985-9

ԲԱԳԻՆ, ԻԴ. ՏԱՐԻ,
1985 ԹԻՒ 9

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Ֆրանց Վերֆելի

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Ֆրանց Վերֆէլ (1890 - 1945) | 2
Մովսէսի Լերան Հայերու Ազատագրումը | ՏԻՒ ՖՈՒՌՆԻԷ, ՏԱՐԹԻԺ7
«Մուսա Լերան Քառասուն Օրերը» | 8
«Քառասուն Օրեր»Ու Թարգմանչական Պատմութենէն... | 9
Մուսա Տաղի Քառասուն Օրերը (Հատուած - Ֆրանս. Թարգմն.՝ Տոքթ. Բ. Փափազեան) | ՎԵՐՖԷԼ, ՖՐԱՆՑ 11
Մուսա Լերան Հայերը Ֆրանց Վերֆէլի Վէպին Մէջ (Հատուած) | ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ21
Դիւցազնամարտը - Ֆր. Վերֆէլին | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ24
Հերոսներու Ուղիով | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ27
Ֆրանց Վերֆէլի Գիրքը | ՉՕՊԱՆԵԱՆ, ԱՐՇԱԿ33
Մուսա Տաղ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ36
«Մուսա Տաղի Քառասուն Օրեր»Ու Անգլերէն Թարգմանութիւնը | ՂԱԶԱՐԵԱՆ, ՀԱՅԿԱԶՆ Գ.38
Դանիէլ Վարուժան Եւ Ֆրանց Վերֆէլ | ԱԲԳԱՐԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ45
Յապաւուած Հատուած (Ֆ. Վերֆէլի Վէպէն) | 49
Մուսալեռցիներին | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ]52
Ֆրանց Վերֆէլի «Մուսա Տաղի Քառասուն Օրերը» | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ54
Կանայք Ֆրանց Վերֆէլի «Մուսա Լերան Քառասուն Օրերը» Վէպում | ՓԻՐՈՒՄԵԱՆ, ՄԵՋԻ57
Ահազանգ, Որին Չանսաց Աշխարհը | ՊԵՏՐՈՎՍԿԻ, ԵՈՒՐԻ63-68
Արիութեան Բարձունքներից (Հատուած) | ԴՈՒԴԻՆ, ՄԻԽԱՅԷԼ69
Բաց Նամակ Ֆրանց Վերֆէլին | «ՅՈՒՍԱԲԵՐ»73
Ճեպէլ Մուսա | ՃԱՊՐԻ, Ն. 76