1985-8
ԽորագիրԷջ
Կախման Կէտեր/Նաւակատիք/Ճառագայթային Միջօրէին/Ցայգալուսային/ Sophia/ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 1
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 6) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 12
Ադամորդու Կուրծքին Ներքեւ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ31
Դիմաց | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ 32
Հարցազրոյց՝ Էօժէն Իոնեսքոյի Հետ (Հայացուց՝ Յարութիւն Պէրպէրեան) | ԿԱՓՓԻ, ՇՈՒՇՇԱ37
Չեխոսլովակեան Գրականութեան Դիմագիծն Ու Ընթացքը (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]52
Նշմարներ Բանարուեստի Մէջ Յանձնառութեան Հարցին Մասին | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ66
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն (Շար. 6) | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]72
Մշակութային Լուրեր | 78