1987-11-12

ԲԱԳԻՆ, ԻԶ. ՏԱՐԻ,
1987 ԹԻՒ 11-12

Բացառիկ թիւ նուիրուած Համազգայինի հիմնադրութեան 60ամեակին եւ Ճեմարանի 50ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Յետ Մահու Տեսիլք | ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ, Ա[ՆԴՐԱՆԻԿ] 3
Ծաղկոց | ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ 7
Երբ Դուն Չկայիր | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]16
Պուրսա | ԻՇԽԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ18
Կը Սպասեմ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ29
Սարահարթին Դաշտամուկը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ33
Ճեմարանի Մէջ Տիրող Ոգին Եւ Գաղափարական Մթնոլորտը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ37
Թող Գան Օրեր/Անձրեւ/ L'Enfant Prodigue/ Առանձնութիւն/ Solitude | ԻՓԷԿԵԱՆ, ՀՈՒՐԻ43
«Այստեղուանը Սուտական Է, Սուտակա՜Ն...» | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ49
Լուսաղբիւր | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ57
Բաղդատական Խորհրդածութիւններ՝ Ազգային - Ժողովրդական Դիւցազնավէպերու Մասին | ՏԷՐ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ - ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ՇԱՔԷ59
Սֆինքս/ Անունդ / Հայոց Լեզու/ Խոտը | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ69
Հին Օրերու Կարօտ | ԳԵՂԱՐԴ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ74
Լիբանան Երկինքին Մէջ | ԳԵՂԱՐԴ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ75
Յանուն Պարկեշտութեան | ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ85
Հոգեկերտում (Լ. Շանթի Մասին) | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]87
Խաչելութիւն / Առընչութիւն | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ93
Մեր Ուսուցիչներէն՝ Կարօ Սասունի | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ97
Շ. Նարդունի՝ Բացարձակ Մերժումը Ներկային | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ102
Տօնական Խզում | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ108
Եղիա Տէմիրճիպաշեան՝ Անգործ | 111
Հոգեվերլուծութիւն Եւ Գրականութիւն | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ125
«Բագին»Ի 1986Ի Բովանդակութիւնը | 130