1987-10
ԽորագիրԷջ
Իմ Արահետով (Շար. 1) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ 1
Մեթրոփոլիս | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ22
Վերախաչուած Քրիստոսը (Շար. 2) (Հայացուց՝ Սարգիս Տէր Խաչատուրեան) | ՔԱԶԱՆՁԱԳԻՍ, ՆԻՔՈՍ24
Գազել Հայրենական | ԱՐՄԱՆՏ38
Նեղեալների Ողբերգութիւնն Ու Մէկ Դոլարը | ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ, ԱՐԵՒԻԿ39
Հայ Գիրքը՝ «Սպեղանիք Զօրաւորք» | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ43
Դէմ Առ Դէմ Փօլ Կիրակոսեանի (Շար. 1) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ55
Յ. Օշականի Նամակները Ն. Սարաֆեանին (Շար. 2) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]65
Եղիա Տէմիրճիպաշեան (Հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]70
Մենակ | ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆ, ԵՂԻԱ72
Պատերազմ Ընդդէմ Ֆրանսայի | ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆ, ԵՂԻԱ74
Եղիա Տէմիրճիպաշեան - Երկեր | 76
Մշակութային Լուրեր | 77