1987-7
ԽորագիրԷջ
Անջրպետային | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Արեւադարձային Հողերու Վրայ... | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 9
Հայրս | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ18
Ծախու Ջրաղաց | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ19
Կը Մեռնիմ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ24
Սոնա Տէր Մարգարեան - Թնկրեանի Մասին | 25
Այրին | ՏԷՐ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ - ԹՆԿՐԵԱՆ, ՍՈՆԱ26
Մեր Մնձուրին | ՏԷՐ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ - ԹՆԿՐԵԱՆ, ՍՈՆԱ32
Զրոյց՝ Սոնա Թնկրեանի Հետ | ՏԷՐ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ - ԹՆԿՐԵԱՆ, ՍՈՆԱ37
Ցաւակից Լինելու Մտահոգութեամբ (Ս. Թնկրեանի Մասին) | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ39
Զապէլ Եսայեանի Տասնհինգ Նամակ Սիմէոն Յակոբեանին (Շար. 1) | ԵՍԱՅԵԱՆ, ԶԱՊԷԼ41
Հայոց Լեզու | ՄՈՎՍԷՍ, ՅԱԿՈԲ59
Տխուր, Բայց Զարմանալի | ՄՈՎՍԷՍ, ՅԱԿՈԲ60
Անփութութիւնը, Իմիջիայլոցութիւնը Եւ... Հակազդեցութիւնը | 63
Վեհանոյշ Թեքեանի «Նշանագիր»Ը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ65
Րաֆֆի Քեպապճեանի Երկու Գիրքերը | ԽՐԱԽՈՒՆԻ, ԶԱՐԵՀ71
Շուշիկ Տասնապետեանի«Վերլուծական Էջեր»Ը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ74
Մշակութային Լուրեր | 79