1987-6
ԽորագիրԷջ
«Ուրախ Պիտի Ըլլաս, Պապ... Ուրախ» | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 1
Ժանին | ՎԱՐԱՆ ՈՒԺ 14
Զանձն Իմ Փառաւորեալ (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 16
Տրամադրութիւն/Կրկնուած Միջոց | ՎԱՐԱՆԴ25
Միջնարար - 5 (Շար. 6 Եւ Վերջ) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ25
Ալբանիան Իր Մշակոյթով | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ43
Մշակութային Մթնոլորտը Ալբանիայում - Առօրեայ Փոքր Ազգութիւնները | ԼԵՆԴՎԱՅ, ՊԱՈՒԼ49
Ստրկութիւն/Թիկունք Թիկունքի (Քերթուածներ- Թարգմ. Միք. Յարութիւնեանի) | ՉԱՅՈՒՊԻ, ԶԱԿՕ55
Լեւոն Գարմէն | 58
Թեւոն Գարմէնի Անձը Եւ Գործը | ՊՈՍՏԱՆԵԱՆ, ՀԱՅԿ59
Լեւոն Գարմէնի Գրական Աշխարհը | ՊՕՂՈՍԵԱՆ, ՏՈՔԹ. Պ.63
«Բաբելոնեան Տոմար» | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ69
Եուսէֆ Էլ - Խալի Հետ (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ72