1987-8
ԽորագիրԷջ
Հօրս Աթոռը | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 1
Հայրենիք (Պատմական Տրամ - Թարգմ. Բենիամին Թաշեան) | ՍԱՐՏՈՒ, Վ. 4
Մեղքի Վարդեր | ՎԱՐԱՆԴ23
Ծուղակ | ՄԵԼԻՔԵԱՆ, ԼՈՒՍԻԿ24
Նիկողոս Սարֆեան - Մահուան 15Ամեակ | 34
Զատիկ Էր, Գարուն | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, ՆԻԿՈՂՈՍ35
Արուեստին/ Մենք Կը Քալենք | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, ՆԻԿՈՂՈՍ41
Նամակ՝ Ն. Սարաֆեանի Մասին | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ43
Վերացումի Նաւը | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, ՆԻԿՈՂՈՍ50
Խորհրդային Նորատեսակների Մասին Մշակութային Արձագանգները | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ52
Գրականութիւնը Եւ Գրական Քաղաքականութիւնը Խսհմ-Ում՝ Փոփոխութեան Մէջ, 1986 Թուականին | ԿԱԶԱԿ, ՎՈԼՖԳԱՆԳ56
Զապէլ Եսայեանի Տասնհինգ Նամակ Սիմէոն Յակոբեանին (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ԵՍԱՅԵԱՆ, ԶԱՊԷԼ64
Մուսա - Տաղի Պապենական Արձագանգներ | ՀԱՊԷՇԵԱՆ, ԹՈՎՄԱՍ78
Կեանք Մը Ազգիս Կեանքին Մէջ | ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ, ՄԱՏԹԷՈՍ Մ. 79
Մամուլի Մէջ Տպուած Եւ Անտիպ Երկեր Ու Նամակներ Վահան Թէքէեանէն | 79