1991-9-10

ԲԱԳԻՆ, Լ. ՏԱՐԻ,
1991 ԹԻՒ 9-10

Բացառիկ թիւ՝ մերժուած գործեր (Խորհրդային տարիներէն)

Ներբեռել PDF տարբերակը

ԽորագիրԷջ
Մեծարգոյ Սուրէն Յովհաննէսովիչ | ՏՎԱՐԴՈՎՍԿԻ, Ա. 3
Շատ Սիրելի Ընկ. Ղազարեան | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ 4
Նոր Գողգոթա | 6
Գրութեան Մը Ոդիսականը | ԲԱԳԻՆ6
Էլլի Կամարովան | ՂԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 7
«Այո, Դա Չպէտք Է Կրկնուի» - Հարցազրոյց Սերօ Խանզադեանի Հետ | ԶՈՀՐԱԲԵԱՆ, ԷԴՈՒԱՐԴ 22
Դահիճների Ժամանակը | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ԵՈՒՐԻ29
Տառապանքի Ուղիներով | ԱԼԱԶԱՆ, ՎԱՀՐԱՄ32
Որտե՞Ղ Է, Յ. Շիրազի «Սասունցի Դաւիթը» | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՄԱՆՈՒԿ37
Ծովինար | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ39
«Հայոց Դանթէական»Ի Ճակատագիրը - Հարցազրոյց Սիփան Շիրազի Հետ | «ԳՐՔԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ»44
Հայոց Դանթէականը (Հատուած) | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ45
Գուրգէն Մահարի | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԴԱՒԻԹ48
Հայկական Բրիգադ | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ49
Երբ Եւ Ինչպէս Է Գրուել «Յարդագողի Ճամբան» | ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ, ԱՆԺԵԼԱ55
Յարդագողի Ճամբան (Հատուած) | ԶԱՐԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԻ57
(Վկայութիւն) | ԶԱՐԵԱՆ, ՆԱՅԻՐԻ 63
(Վկայութիւն) | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ63
(Ն. Զարեանի Մասին) | ԲԱԳԻՆ63
Երեք Մարդ Մենախցում | ԱՐՄԷՆ, ՄԿՐՏԻՉ64
Վահրամ Հաճեան/ Բագրատ Ուլուբաբեան | 65
Հին Կռիւը | ԲԱԳԻՆ66
Հին Կռիւը Երկրում | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ]66
Երկու Խօսք | ՂԱՆԱԼԱՆԵԱՆ, Յ.67-68
Վերջին Օրը | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ]68-70
Բաղիշ Յովսէփեան | 71
Յարգելի Խմբագիր | ՏԻՐԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԷՄՄԱ ՆԻԿՈԼԱՅԻ72
Յուշի Մի Պատառիկ (Ակսել Բակունցի Մասին) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ԳԱՐԵԳԻՆ73
«Եթէ Ստիպուած Ենք Ինչ-Որ Հիւրի Մեր Տան Դուռը Ցոյց Տալ» | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ77
Մանկական Ճօճք/Լոյսի Աղբիւրը | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ83
Հրապարակումներ՝ Համառօտ Նախաբանով | ՄԱՅԻԼԵԱՆ, ԹԵԼՄԱՆ 85
Դու Ո՞Րն Ես Ընտրում | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ85
Վկայութիւն | ԲԱՂԴԱՍԱՐԵԱՆ, Գ.88
Ծաղրածուն/Դիմակների Փոփոխութիւն - Յօգուտ Անդիմակութեան | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ88
«Անլռելի Զանգակատուն»Ի Մասին | ԱԴԱԼԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ90
Բանաստեղծը Եւ Նկարիչը | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ԵՈՒՐԻ91
Ընթերցողին Վերադարձուող Արգիլուած Էջեր | ՀԱԽՎԵՐԴԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ92
Անդարձ Ճամբորդը | ՔԱՋԱԶՆՈՒՆԻ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ94
Ընթերցողին Վերադարձուող Արգելուած Էջեր | ՀԱԽՎԵՐԴԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ105
«Ծաղկոց» (Հատուած) | ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ105
Բաց Նամակին Գոց Էջը... (Անդրանիկ Ծառուկեանի Մասին) | ԲԱԳԻՆ107
Վերստին Յաւելուած | ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ, ԿԱՐՊԻՍ109
Վկայութիւն | ԱԹԱՅԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ109
Այսպէս Կոչուած Նացիոնալիզմի Մասին/ Տէրն Ենք Մեր Պատմութեան | ԳԱԼՇՈՅԵԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ110
Երկու Խօսք (Մ. Գալշոյեանի Մասին) | ՂԱՓԼԱՆԵԱՆ, ԱԳՆԵՍ126
«Սահմանները» Անցել Է... | 127
Նիկոլայ Ցարին Նամակը Ուլեանով - Լենինին Մասին | ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ128
Թոթովենցեան Ողբերգութիւն | ԲԱԳԻՆ130
Լեւոն Թոթովենց | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԱՍՈՒՆ131
Լուսիկ Թոթովենց | ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ, Ծ. 132
Նոյն Խուցին Մէջ Ու Վախճանով Նոյն | ԲԱԳԻՆ133
Խմբապետ Շաւարշ | ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆ, Ա.134
Վրդովուելու Աւելի Մեծ Առիթ Կայ | ԱՎԴԱԼԲԵԿԵԱՆ, Թ.135
Մելպոմենէի Սիրահարը | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ137
«Այսինչ, Այսինչ, Այսինչ Մասերը»... | ԲԱԳԻՆ140