1991-7-8
ԽորագիրԷջ
Կրակի Եւ Ձիւնի Միջեւ | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 1
Հայաստանասէրներ (Շար. 6 Եւ Վերջ) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 8
Մանկութեան Քաղաք/ Անկախութեան Հրապարակը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 41
Աննա Հարսը (Շար. 10) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ44
Այն Հեռու Երկրին, Որ Կը Կոչուի Հայր/ Երգ Վերադարձի/ Փարատոքսալ | ՄԱՐՈՒՇ53
Յետադարձ Ակնարկ (Կոկոլի «Խենթի Մը Օրագիրը» Գործին Թատերականացման Առիթով) | 59
Այբէն Մինչեւ Ֆ. Թատրոնը | ՄԻՆԻՈՆ, ՓՕԼ ԼՈՒԻ60
Բեմին Վրայ Առանձին | ՔՈՃԻՕ, ՐՈԺԷ61
Մեռած Հոգիներ Մի Ըլլաք | ԼԻՒՆՕ, ՍԻԼՎԻ62
Նիկոլայ Վասիլովիչ Կոկոլ | ԿՈԿՈԼ, ՆԻԿՈԼԱՅ66
Խենթի Մը Օրագիրը | ԿՈԿՈԼ, ՆԻԿՈԼԱՅ67
Մամուլի Արձագանգներէն («Խենթի Մը Օրագիրը»Ին Մասին | 91
Յակոբ Կարապենցի «Անկատար» Հատորը | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ93
Ֆրանսիացի Անուանի Հայագէտը | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ101
Մշակութային Լուրեր | 106