1991-5-6
ԽորագիրԷջ
Նախօրեակ/ Մեկնակէտ/ Չակերտ/ Առընչութիւն | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 1
Հայաստանասէրներ (Շար. 5) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 10
Քունի Դաւ | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 26
Աննա Հարսը (Շար. 9) | ԱԲԷԼԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 28
Կալիգուլա | ՎԱՐԱՆԴ40
Արթըր Քէօսլէրի Վիպասանի Փորձութիւնները Տեսութեան Մասին | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ48
Նախագահ Յովսէփը | ԴԱՐԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ61
Պատասխան՝ «Անմիջական Գրականութեան» | ԴԱՐԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ69
Խորհրդահայ Գրականութիւն - Առաջին Տասնամեակը / Խարխափումի Եւ Ձեւաւորման Շրջան | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ71
«Անցորդը» Եւ «Մարդը» | 86
Ժամանակի Եւ Իր Մասին («Անցորդը Եւ Իր Ճամբան»Ի Առիթով) | ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ87
Պառլամենտի Դրօշակը | ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ90
Մի Անյայտ Բանավէճի Հետքերով | ԹՈՓՉԵԱՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ96
Մարդ Մը, Որ Արարատ Չունի Իր Հոգւոյն Խորը... | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ99
«Քաղաքապետի Մը Յիշատակները» (Հեղինակ՝ Ալեքսանդր Խատիսեան) | 107
«Վերջին Հունձքը» (Հեղինակ՝ Մկրտիչ Հաճեան) | 108
Մշակութային Լուրեր | 111