1993-5-6
ԽորագիրԷջ
Մշակութային Լուրեր | 140
Հանդիպում՝ Անծանօթին Հետ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Սրտիս Հետ/ Մանկան Նման/ Սէ'Ր, Սէ'Ր | ԱՐՄԱՆՏ 12
Տենդեր (Շար. 5) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 15
Խառն Եղանակներ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 48
Սեւակ Յովհաննիսեան | 52
Ես Ամաչում Եմ Նայել Երկնքին | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՍԵՒԱԿ52
Տափաստան (Շար. 1) | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՍԵՒԱԿ53
Մնացեալը | ՄԱՐՈՒՇ76
Ճամբու Զրոյց | ՄԵՍՐՈՊՈՒՀԻ78
Միջազգային Գիտաժողով՝ Նուիրուած Գրիգոր Նարեկացիին | 85
Գրիգոր Նարեկացու Բանաստեղծական Արուեստը | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ86
Ատոնիս (Լիբանանցի Բանաստեղծ) | 98
Ընտանի Օտարը Եւ Հեռաւոր Հարազատը/ Այդ Միացեալ Անվախճանը/ Լեզուին Գեղեցկութիւնը Եւ Միտքին Խորութիւնը (Թարգմ. Սարգիս Կիրակոսեան) | ԱՏՈՆԻՍ99