Հրազդան Զէյթլեան

Երկուորեակ, տարբեր բայց զուգածին միասնաբար գրառուած երկու բանաստեղծութիւն ՄԱՀի մասին, գրուած արցախեան պատերազմի 27 սեպտեմբեր – 10 նոյեմբեր 2020 օրերուն, բառերով որ կ՛ընթանան ուղղակի երկու կատարելապէս տարբեր տեղերու ճարտարապետական տեղագրական գիծերուն վրայ. տեղերէն մին իր մահուան քաղաքին մէջ, միւսը Եղնիկներու դիրքերէն մէկն է: Իսկ սեւ կարկտանները կտորները էջերուն վրայ կը խորացնեն կնիքը ամէնուրեք քորոնաժահրային ՄԱՀին:

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *