Արաս հրատարակչատուն Պոլիս, 2022 Զահրատ (1924-2007), որ Ի. դարու հայալեզու քնարերգութեան իր դրոշմը ձգած արդիաշունչ ու իւրայատուկ անուններէն մէկն է,... Կարդալ աւելին