2006-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հայ գրողի եւ հայ գրականութեան հեռանկարներ | ԲԱԳԻՆ1
«Անապատին մէջ ցաղկած փշածաղիկ չէին տեսներ» (Մարուշ Երամեանի մասին) | ՍՈՆԻԱ-ՍԱՆԱՆ 2
Սափոն | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ 8
Կարկաչահոս յիշողութիւն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ] 11
Բաժանումը | ՊԵՏԻԿԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 14
Փնտռում/ Փողոցի բաժնուող մասում/Հոկտեմբերի վերջին/Հանգիստ, հանգիստ, հոգի | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ 17
Եւ Բանն էր Աստուած | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ20
Թատրոն | ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ, ՎՐԷԺ22
Կալէնի տղան | ԱԼԱՃԱՃԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ27
Աւօ... (Թարգմ՝ Միհրան Մինասեան) | ՖԱՐՔՈՒՀ, ԻԼԻԱՍ32
Մեղաւոր ես Յարութ Կոստանդեան | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ42
Յ. Ճ. Սիրունիի նամակները Կոստան Զարեանին | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ44
Մեր Ազգային Գաղափարախօսական տեսիլքը պէտք է ունենանք (Արամ Ա. Կաթողիկոս) | ԲԱԳԻՆ48
Բագինին Առջեւ՝ կրկին | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ57
Երբ գիրն ու խօսքը կռիւ էին մղում արուեստի անկեղծութեան եւ մտքի ազատութեան բռնաբարման դէմ - Ռուբէն Զարդարեանի աղէտի կանչը | ՓԻՐՈՒՄԵԱՆ, ՌՈՒԲԻՆԱ63
Ծէսը, եկեղեցին եւ թատրոնը դարերու խաչմերուկներուն վրայ | ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ՌՈՊԵՐԹ73
«Բարի Երկինք» (Հեղինակ՝ Զահրատ) | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]78
Բարի Երկինք/ Այսպէս ամէն առաւօտ | ԶԱՀՐԱՏ80
Սիրելի «Բագին» | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ81
Տարբեր գեղանկարիչ մը՝ Արա Ազատ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]84
Յարութիւն Գազանճեան - Յ. Գեղարդ | Բ[ԱԳԻՆ]94
«Կամար» | Բ[ԱԳԻՆ]95
Գիրքերու Հետ | 96