2005-4
ԽորագիրԷջ
Բագինի մաղթանքն ու կանչը | Բ[ԱԳԻՆ] 1
Սաղմոս բիւրեղեայ արձագանգներով | ԹԵՔԵԱՆ, Վ[ԵՀԱՆՈՅՇ]3
Վեհանուշ Թեքեան՝ գոյատեւման վկայութիւնը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 4
Քանի մը տողով (Մանրապատմուածքներ) | ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ, ԽԱՉԻԿ13
Պ.Ին/ Դուն/ *** | ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ20
Փասքալ-Յարութիւնի օրագրութիւնը եւ հոգեդարձը | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]26
Անուրջներ | ԿԱՄԻԼԱ38
Գրագէտի մը իմաստուն առակները (Փաուլօ Քոէլհոյի «Մաքթուպ» գիրքէն) | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]41
Լերան հետ/ Թիթեռնիկը... Տիեզերագնաց…/ Անվերնագիր | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ44
«Ես իմ լերան դէմ ողջ մնացի» | ԹՐՈՒԱՆՑ, ԱՆՈՒՇ46
Կոստան Զարեանին յղուած զոյգ մը նամակներ Իրանէն | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ49
Գրագիտուհիներ՝ «Հայրենիք»ի էջերուն | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ53
Մհերի վերադարձին սպասելիս | ԽԵՉՈՅԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ61
«Դուն» (Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ64
Ճամբան արուեստի, ճամբան սրբութեան (Վահէ Պէրպէրեանի հետ) | ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ, ՍՈՆԻԱ-ՍԱՆԱՆ68
Յունուար 18, 1996 | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՎԱՀԷ78
Գիրքերու հետ | 80