Փանոս Ճերանեան

ԲԱՌԵՐ ԱՆՐՋԱԳԻԾ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հայեացքդ 
միակն է, որ կը խուսափի ինձմէ, 
դրժելով խոստումը՝ 
զիս տանելու 
մանուածապատ շաւիղներէն 
խոհերուս, 
ուր՝ մոռացման բնակիչները կ’ապրին
ու կը լսուի մինչեւ իսկ, 
հեռացող թռչունի թեւերէն, 
կաթկթող երեկոն փետրաձայն: 

Վերահաս մութի մատներով գծուած 
դէմքեր՝ կարծես
նահանջող ժամերու պէս 
կ’անհետանան, 
տարիներու հեռաւորութենէն, 
շուրթերուդ վրայ՝
կեռասենիներու ջերմութեամբ բառեր ձայնելու: 

Ինչպէս, 
ծառերու կանաչ համանուագի ընդմէջէն լսուող, 
աշնան նարնջագոյն մեղեդին: 

Ինչպէս, 
մայթերու ծայրածաւալ ժապաւէններու վրայ, 
ձայնագրուած ոտնաձայնը հեռացող կնկայ: 

Ինչպէս, 
կէս գիշերուան անկիսելի լռութիւնը, 
երբ սիրտդ տարբեր եւ անտարբեր ժամանակներու համար 
կը բաբախէ: 

Լուսամփոփի մտերմութեամբ՝ ձիւնէ՜ աղջիկ, 
այտերուդ տամուկ էջերուն վրայ, 
հազար անգամ սեւագրուած՝ 
սիրոյ առաջին նախադասութեամբ քեզ կ’ոգեկոչեմ… 

Ո՞վ կ’ըսէր թէ 
– ծովը ծեր է. 
անոր ալիքներն համրելու համար, 
ես ամէն օր կը մանկանամ: 

Ես՝ որ աչքերուդ կապոյտ երկինքներուն, 
հրաժեշտ տուած եղանակի նման, 
աշխարհն համայն թափառեցայ: 

Ես՝ որ ոտնահետքեր ջնջող ճամբաներէ, 
յետմիջօրէի ամայութեանց պէս անաղմուկ հեռացայ: 

Արդեօք ինչո՞ւ, 
աչքերուս մէջ վրիպած՝ 
հայեացքովդ աննկատ, 
վերագտնել կը փորձեմ քեզ տակաւին, 
անմայրամուտ երեկոյեան մը սեմին…

 

(Թիւ 1, 1996)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

նախորդ
ՆԱԽԱԴՐՈՅԹ