1996-1
ԽորագիրԷջ
Բախտաբեր Դժբախտութիւն... | 1
Քրոնիկոն Քնարական (Շար. 1) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 3
Փանայիթ Սթրաթի | 27
«Սերենատ» | ԹԷՄԻԶԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 28
Մայր Դքսուհին | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 34
Բառեր՝ Անրջագիծ Լուսանկարի Համար | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 47
Յուշեր՝ Սուրէն Պարթեւեանէն | ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ49
Մագթաղինէ (Պատմուածք) | ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ54
Ես Հաւատում Եմ... | ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ, ՄԱՐԻ-ՌՈԶ59
Զարուհի Պահրի (Ծնեալ՝ Շահպազ, 1880-1958) | ՆԱԹԸՐԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ60
Կեանքիս Վէպը (Ներածութիւն) | Զ.Գ.Պ. [ՊԱՀՐԻ, ԶԱՐՈՒՀԻ]64
Կեանքիս Վէպը (Շար. 1) | ՊԱՀՐԻ, ԶԱՐՈՒՀԻ65
Հարցում | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ82
Nostalgia (Հատուած) | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ83
Գիտակցինք Միայն... | 89
Հայ Գիրքին Տէ'Ր Կանգնեցէք | ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ90
Յակոբ Օշական. Մշակութաբանական Քննութեան Փորձ | ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ94
Հայագիտութեան Մեծ Երախտաւորը (Ստեղծագործական Դիմանկարի Ուրուագիծ) (Փրոֆ. Սէրգէյ Աբրահամեանի Մասին) | ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ117
«Հրամմեցէ՛Ք, Պարոններ» (Հեղինակ՝ Պետրոս Հաճեան) | ՇԱՌՈՅԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ124
«Հասկ» Հայագիտական Տարեգիրք (Նոր Շրջան, Զ. Տարի, 1994, Անթիլիաս) | 128
Իմ Մինասը (Հեղինակ՝ Եակով Զարգարեան) | 132
«Քեսապ» (Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան) | 134
«Երիտասարդութիւն Եւ Դաստիարակութիւն» (Հեղինակ՝ Ազատուհի Սիմոնեան) | 136
Պարոյր Սեւակ՝ Սպաներէնով Եւ Արաբերէնով - «Միայնակ Ծառը» (Թարգմ.՝ Վարդան Մատթէոսեանի) | 138
«Եղիցի Լոյս ... Եւ Այլ Քերթուածներ» (Թարգմ.՝ Միհրան Մինասեանի) | 139
Մշակութային Լուրեր | 141