1996-2
ԽորագիրԷջ
Մի Մատնաչափ Թռչուն/Հայկուներ | ԱՐՄԱՆՏ 1
Նոր Արմատ (Թատերախաղ 32 Տեսարանով) (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 3
Բառէ Կամուրջներ | ՄԱՐՈՒՇ35
Քրոնիկոն Քնարական (Շար. 2) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 42
Մարդ Մը/Ես Եմ Ահա, Դուռդ Բաց…/Պաալպէք | ԹՕՓԱԼԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ60
«Խաբուած Ըլլալ՝ Կ'Ընդունէր, Խաբող՝ Ոչ» (Վ. Շուշանեան Եւ Անտրէ Ժիտ) | 64
Կեանքիս Վէպը (Շար. 2) | ՊԱՀՐԻ, ԶԱՐՈՒՀԻ67
Հպանցիկ Պահեր/Ինքնախօսութիւն | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 81
Դաշտապտոյտ Մը... | ԶԻՖԼԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ82
Մեհեան/«Մեհեան»Ին Մէջ | 89
Իրենց Կարօտներուն Կարօտով… («Մեհեան»Ի Մասին) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]91
...Երկու Խօսք «Մեհեան»Ի Մասին | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ/ ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ95
Վերստին Յաւելուած («Մեհեան»Ի Մասին) | 96
Դէպի 1700-Ամեակ Սուրբ Թադէի Ճամբով | ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ97
Իսահակեանի Անյայտ Բարեկամը | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ101
(Աւետիք Իսահակեանի Նամակները Կոստան Զարեանին) | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՔ106
«Միր Պահատուր Ալի»Ի Հետքերով... | 110
Ովքե՞Ր Էին Թեհլիրեանի Կողքին | ԹԵՐԶԵԱՆ, ԿԼԱՐԱ112
Փրոֆ. Յակոբ Զօրեան | 117
Գրական Հաշուեփակի Մը Փորձով - Անգլերէն Հատորներ՝ Հայաստանի Եւ Հայութեան Մասին | 118
«Հողին Եղբայրները» Եւ Իր Յաւերժահունչ Պատգամը (Սուրիական Ֆիլմաշար- Հեղինակ՝ Հասան Մ. Եուսէֆ) | 123
«Հողի Եղբայրներ»Ուն Ղօղանջները | 131
Արիւնը Ճերմակ Չէ' (Յատուկ «Բագին»Ին ) | ՖԱԽՐԻ, ԱՍԱ'Տ132
Խորհրդանկար | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ140
Գոհար Կամ Ճանապարհ Դէպի Ուրֆա (Հայացուց՝ Միհրան Մինասեան) | ԱԼ-ԽԱԼԻԼ, ԻՊՐԱՀԻՄ141
Դանիէլ Վարուժան/Սիամանթօ | ԱԼԻ ՍԱՅԻՏ, ՄԱՀՄՈՒՏ150
Խորհրդանկար | ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ152
Հիւսիսի Հովերը - 1917 (Հայացուց՝ Միհրան Մինասեան) | ՍԻՐԷՍ, ՆԻՀԱՏ153
Արեան Ցայտաղբիւրները | ՍՈՒԼԷՅՄԱՆ, ՄԻՇԷԼ159
Խորհրդանկար | ՇԱՐԹ162
Գիշերուան Եւ Յասմիկին Թերթերը | ԽՈՒՐԴՈՇ, ՖԷՅՍԱԼ163
Աշուններ | ՀԱԼԼՈՒՄ, ԱՊՏԷԼ ՍԱԼԱՄ174