1996-3
ԽորագիրԷջ
Սկիզբ Եւ Վախճան | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 1
Նոր Արմատ (Թատերախաղ 32 Տեսարանով) (Շար. 2) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 3
Սիրոյ Աւետարան | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՍԵՒԱԿ 24
Քրոնիկոն Քնարական (Շար. 3) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 34
Միստիկ Տաղեր | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ55
Կեանքիս Վէպը (Շար. 3) | ՊԱՀՐԻ, ԶԱՐՈՒՀԻ62
Տղաս | ԱՐՄԱՆՏ79
Երախտագիտութեան Թակարդը | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ80
Գեղեցիկ Առիթ Մը... | 111
Փանայիթ Իսթրաթի (Անառակ Թափառաշրջիկ Մը) | ՇԱՐԱՊԽԱՆԵԱՆ, ՄԱՐԳԱՐ112
Գիրքերու Մտերմութեան Մէջ (Հայկական Նորատիպ Հրատարակութիւններ) | ՇԱՌՈՅԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ123
«Պատմագրութիւն Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան» (Խմբագիր՝ Յ. Քիւրքճեան) | 127
«Գրիգոր Զօհրապի Կեանքի Եւ Գործունէութեան Տարեգրութիւն» (Հեղինակ՝ Ա. Ս. Շարուրեան) | 129
«Մոխրացող Արշալոյսներ» (Հեղինակ՝ Արաքսի Չարխուտեան) | 130
Մշակութային Լուրեր | 132