1996-4
ԽորագիրԷջ
Իմ «Ճառընտիր»Ը | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 1
Մանուկ Սատանային Թուղթերէն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 11
Նոր Արմատ (Թատերախաղ 32 Տեսարանով) (Շար. 3) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 19
Հայութիւն | ԹԵՔԵԱՆ, ՎԵՀԱՆՈՅՇ 36
Քրոնիկոն Քնարական (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ 44
«Դամբարան Մը Միայն» | 65
Բացագանչութիւններ/Ցայգաթռչունը/Մոմեր | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 66
Կեանքիս Վէպը (Շար. 4) | ՊԱՀՐԻ, ԶԱՐՈՒՀԻ70
Կասկածելի Պսակներ... | 88
Զոհուածներին/Պատրանք/Հեքիաթ/Անհնարին Կարօտը/Կենսակերպ/Առանց Քեզ/Քեզ Կանչեցի | ԱՂԱՅԵԱՆ, ԿԱՐԻՆԷ92
Գիրա Գիրալինա | ԻՍԹՐԱԹԻ, ՓԱՆԱՅԻԹ98
Ձմեռնամուտ | ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ102
Հանճարին Անիծեալ Հունտերը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ103
Ո՞Վ Է Հենրի Միլլըրի Հայ Գուշակը | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ107
Մեսրոպ Մաշտոցը Եւ Հայ Երգարուեստը | ՍԱՐԱՖԵԱՆ-ՔԵՐՈԲԵԱՆ, ՄԱՐԻ110
«Խմբագիրներս Են Արել»... | 118
«Յեղափոխական Խենթ»Ին Ըսածը Եւ Պնդածը | 120
Կռահումներ («Միջնաբերդ»-1959) | 122
Սիրած Աղջիկը Եւ... Ուրիշ Մը | 124
Ո՞Վ Է Իսահակեանի Երգած Շուշիկը | ՆԱՐԵԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ125
Մատակեան Քոյրերը (Ա. Իսահակեանի Սիրած Աղջիկը) | 127
Աննա Մատակեանին - Ժթ. 1905 | [ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ], ԱՒԵՏԻՔ128
Թաղմանական Թափօրներ | 131
Բառեղէն Պսակներ... | 133
«Մրրկածին Դրոն» (Հեղինակ՝ Սիմոն Վրացեան) | 134
«Իրանահայ Պարբերական Մամուլը 1894-1994» (Հեղինակ՝ Լ. Գ. Մինասեան) | 135
«Սփիւռքահայ Արդի Գրականութիւն» Ա. Եւ Բ. Հատորներ (Խմբագիր՝ Սեդա Ծաղիկեան-Տէմիրճեան) | 137
Մշակութային Լուրեր | 140
«Բագին»Ի 1996Ի Բովանդակութիւնը | 145