2008-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Համազգայինի 80-Ամեակի առիթով | ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ1
Ընթեռնուլ եւ մտածել՝ հետեւելով Գ. Գիւզալեանի Համազգայինը պատմելու փորձին | ԲԱԳԻՆ 2
Երախտիքի զգացումով | ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ, ԱԼԻՍ 7
Անկապ յուշեր (Համազգայինի Հիմնադրման 80-Ամեակի առիթով) | ՇԱՄԼԵԱՆ, ՄԵԹՐ ՎԱՐԴԳԷՍ 12
Մօտաւոր անցեալէն որ այդքան ալ մօտաւոր չէ | ԿԱՐԵՒՈՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ17
Ի յուշ՝ Համազգայինի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնարկին - Բառը... | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ].Դ.22
Ո՜ւր էք ձիւներ | ԿԱՄԻԼԱ25
Կուսութիւն | ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ԼԱԼԱ27
Մեկենասը | ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ33
Մի քիչ լոյս/Միթէ՞ չես տեսնում/Աթոռը | ԼԻԼԻԹ38
2008ի գրականութեան Նոպէլեան դափնեկիրը՝ բնութիւնը, մարդը եւ ինքզինք յարգող Ժան-Մարի Կիւսթաւ Լը Քլեզիօ | Բ[ԱԳԻՆ]41
Անկոլի Մալա - Angoli Mala (Արձակ- հայացուց՝ Յ. Պ.) | ԼԸ ՔԼԵԶԻՕ, ԺԱՆ-ՄԱՐԻ ԿԻՒՍԹԱՒ 43
Յակոբ Օշականէն նամակ մը Պետրոս Զարոյեանին | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ49
Անտոնինա Մահարի. Չխամրող յուշեր | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՄԱՐՕ51
| Բ[ԱԳԻՆ]52
Երկու բանաստեղծների ընկերութիւնը-Գուրգէն Մահարին եւ Պարոյր Սեւակը/Տխուր յիշողութիւններ. հիւանդանոցում Գուրգէն Մահարու կեանքի վերջին տարին /Ընկեր Մահարին եւ Պարոն Ծառուկեանը (Ռուսերէնից թարգմանեց Մարօ Խաչատրեան) | ՄԱՀԱՐԻ, ԱՆՏՈՆԻՆԱ53
Հայկական հաղորդակցական միջոցները ազգային իրաւ անկախութեան եւ ինքնութեան վերականգնումի պատուանդան | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]72
Արուեստի մէջ պատգամի ունկնդիր գեղանկարչուհի Ժագլին Օհանեան | ԲԱԳԻՆ75
Գիրքերու հետ | 80