2009-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հայ երիտասարդութիւն, ինքնութիւն եւ մշակոյթ | ԲԱԳԻՆ1
Դռներ/Քոյրեր | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ 2
Հազար եւ մէկ գիշերներու վախճանական հանգրուանին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 5
Անծանօթ մնացած վաղամեռիկ բանաստեղծուհի մը՝ Ջեմմա Գրիգորեան | Բ[ԱԳԻՆ]9
Բանաստեղծութիւններ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՋԵՄՄԱ 9
Հոգեկերտուածք/Հայոց երկիր | ԱՒԱԳԵԱՆ, ԱՐԵՒՇԱՏ15
Իղձ առ Աստուած/Նայուածքներու լեզուն/Մայրամուտի շողերու հմայքով | ԷՍԿԻՃԵԱՆ, ՅՈՎՍԷՓ17
Աստղը | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ19
Յորձանուտ | ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ԿՈԼԻԱ23
Աղջիկտեսը | ՍԻՍԵՌԵԱՆ-ՀԱՃԷԹԵԱՆ, ՍԻՐՈՒՆ36
Ծննդեան 100-Ամեակ - Յարութ Կոստանդեան (1909-1978) | ՔԻԼԷՃԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՍԵԴԱ39
Արեւելեան գորգ | ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹ]43
Քանաքօ՝ Ճաբոնուհին... | ԿԱՐԵՒՈՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ44
Գրել յանձնառութիւն է, նաեւ՝ ընթերցումը | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]49
Նստակեացի մը մտածումները (Հայացուց՝ Յ. Պ.) | ՄՈՐԻԱՔ, ՖՐԱՆՍՈՒԱ 51
Հայ մշակոյթի անխոնջ մշակ Հրանդ Մարգարեանի 70-ամեակ | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՄԱՐԳՐԻՏ54
Երգիծանքի լեզուական միջոցները Գ. Մահարու արձակում | ԱՂԱՋԱՆԵԱՆ, ՍԵՐԳԷՅ63
Անտեսուող խորիմաստ մշակոյթ մը՝ սննդառութիւնը հոգեկան եւ կրօնական ըմբռնումներու ուղիներուն վրայ | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ71
Վահէ Պարսումեան - Լուսարձակներէ հեռու գեղանկարիչ մը | ԲԱԳԻՆ75
Գիրքերու հետ | 80