2009-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գրականութիւն, Գիրք, Ընթերցող, Մատենադարան, Ընթերցասրահ | Բ[ԱԳԻՆ] 1
Զուլալ Գազանճեան Բանաստեղծ Էր (1936-2009) (Մահուան Առիթով) | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 3
Գոյարմատ/ Սրարշաւ/Մազապուրծ/Վերջալոյս | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ].Դ. 10
Amalia R0Drigues/ Քարանձաւային Տխրութիւն | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 12
Տեսարաններ/ Թատրոն | ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆ, ԱՐԹՈՒՐ16
Լուսածերպեր (շարքից) | ԿԱՄԻԼԱ21
Հայրենիքս Եղի՛ր/ Կը յիշե՞ս | ՆԱՅԻՐԻ, ՏԱՂ23
Վեց-Մէկ-Վեց | ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ԿՈԼԻԱ26
Գիրքի, գրադարանի, մատենադարանի եւ եթերայնացման մասին | 31
Մատենադարանը, գիշերը | ՄԱՆԿԷԼ, ԱԼՊԵՐԹՕ32
Վ. Շուշանեանէն երկու նամակ՝ Ս. Վրացեանին | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ38
Բանաստեղծութիւններ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ43
«Կիրակմուտք»՝ հայ բանաստեղծութեան գոհարը | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]48
Օտնի՛ր ինձ, Գիշեր/Դու քեզ գտիր/Յաւերժութիւն | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՄԵԼԱՆԻԱ51
«Այս աչքերը» (հեղինակ՝ Վարանդ) | ՔԻԼԷՃԵԱՆ, ԴՈԿՏ. ՍԵԴԱ 55
Ազգային երգին առանցքը, ողնասիւնը՝ ազգային հնչերանգն է, որ կը բխի մայրենի լեզուի... հնչերանգէն - Զրոյց՝ աշուղական երգարուեստի վարպետ Թովմաս Պօղոսեանի հետ | ՄԱՀՍԵՐԷՃԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ62
Դակայուկի Եոշիմուրա՝ ճաբոնցի գիտնական Հայաստանի եւ հայերու մասին | Բ[ԱԳԻՆ]71
Վիգէն՝ ինքզինք փնտռող սփիւռքածին արուեստագէտի խառնուածք մը | Բ[ԱԳԻՆ]74
Գիրքերու հետ | 80