2009-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գիրի եւ գրականութեան հանդէպ իրաւ յանձնառութիւն | ԲԱԳԻՆ 1
Գրիչ մը կանաչ | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ԷԼՕ 3
Ներշնչում/Դուրս | ՄԱՐՈՒՇ 5
Վերադարձրու անունս/Կարօտ | ԼԻԼԻԹ 8
Յարալէզներու հաւատարմութեամբ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 10
Գրգանքը պատրանքի | ՏԷՏԷԵԱՆ, ԽԱՉԻԿ13
Ձօն՝ լոյսի եւ արեւի/Կեանք/Dada Poem/Անձրեւ/Երկու Անիներ/Manifesto/Ի յիշատակ մոռացութեան/Տապանաքար | ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ, ԼՕԼԱ17
Victory!!! | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ].Դ.21
Ճաշի անակնկալ հիւրեր | ՍԻՍԵՌԵԱՆ-ՀԱՃԷԹԵԱՆ, ՍԻՐՈՒՆ26
Մենաւոր իշխանը | ԳԼՆՃԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ ԱՐՔ.31
«Օվըրտոզ» | ՇԷՔԷՐՃԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹ39
Հերոսի խնդիրը եւ արդի հայ վէպը | ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ, ՎԱՀՐԱՄ46
Մ. Իշխանի նամակներէն | ՃԷՆՏԷՐԷՃԵԱՆ, ՄՈՒՇԵՂ51
Վ. Շուշանեանէն եւս երկու նամակ՝ Ս. Վրացեանի | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ54
Ճափոնական գրականութիւն - Հարուքի Միւրաքամի | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]58
Վայրի ոչխարի որոնումը - Հատուած Էջ 343-359 (Ֆրանսերէնէ Հայացուց՝ Յ. Պ.) | ՄԻՒՐԱՔԱՄԻ, ՀԱՐՈՒՔԻ60
Ֆրանչեսքօ Փեթրարք - 1304-1374 | Բ[ԱԳԻՆ]70
Փեթրարքէ հայերէնով վերծանուած բանաստեղծութիւններ (Հայացուց՝ Յ. Պ.) | ՓԵԹՐԱՐՔ, ՖՐԱՆՉԵՍՔՕ71
Զոքաք Էլ Պլաթ՝ Կորսուած քաղաքակրթութիւն մը | Գ[ՐԻԳՈՐԵԱՆ], Ս[ԵԴԱ]74
Յովսէփ Գասպարեան՝ բնատուր շնորհ եւ նկարելու կիրք | Բ[ԱԳԻՆ]76
Գիրքերու հետ | 80