2009-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Զրոյց ընթերցողին - Եւ չընթերցողին - հետ | Բ[ԱԳԻՆ] 1
Չորս անգամ 140ամեակ | 3
Ժամանակակից երաժշտագէտ Յարութ Ֆազլեան կը Խօսի Կոմիտասի դերի եւ արժէքի մասին | ԲԱԳԻՆ 4
Անլռելի Զանգակատուն (հատուած) | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ7
Մասին եւ արտացոլում, յոռետեսութիւն եւ լաւատեսութիւն (Յովհ. Թումանեանի բանաստեղծութեան օրինակով) | ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ, ԱՐՔՄԵՆԻԿ 8
Մայրամուտին Թոտորի (հատուած) | ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ, ԻԳՆԱ15
Ժանրային խնդիրները Երուանդ Օտեանի յուշագրութեան մէջ | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ԱՆԻ16
Շանթի հերոսուհիները (Արագ ընթերցում մը) | ԵՐԱՄԵԱՆ, ՄԱՐՈՒՇ22
Կոմիտասի աշակերտները | ԹՐՈՒԱՆՑ, ԱՆՈՒՇ26
Վերադարձ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս[ԵԴԱ] Դ.33
Ազդանշան/Անբալասան դատաստան/Բառ համատարած/Բառերուն կիրքը տկար/Զգուշաւոր | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ԷԼՕ35
Հայկ դիւցազնահօր | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ38
Հայաստան/Նախատինքի նշաւակ/Մնամ երկրում/Անվերնագիր | ԳԼՆՃԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ ԱՐՔ. 42
Անանուններու կեանքի շերտը (հատուած՝ անտիպ վէպէն) | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]45
Պէսա | ՀԱՃԵԱՆ, ԱՒԵՏԻՍ55
Ես հայ չեմ, ես Ի'նկ Եմ | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, ՍՈՆԱ60
Մարտ (Հեղինակ՝ Գր. Պըլտեան) | ՄԱԼՃԵԱՆ, ՎԱՀԷ64
Մահը եւ թրալալան (Լուի-Ֆերտինան Սելին. «դղեակէ մը միւսը») (Հայացուց՝ Յ. Պ.) | ՔՈՒՆՏԵՐԱ, ՄԻԼԱՆ79
Թորիկեան-Թասլաքեան՝ ստեղծագործական համագործակցութեան նուաճումը | ՔԷՇԻՇԵԱՆ, ԶԱՔԱՐ81
Կարդալ՝ ժամանակակից գրողներու ներկայացումներ | Գ[ՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ], Լ[ՕԼԱ]85
«Բագին»ի ընթերցման հանդիպումները | Բ[ԱԳԻՆ]86
Խաչքարի հայրենի վարպետ Պարոյր Պարոյրեանի հետ | Բ[ԱԳԻՆ]87
«Բագին»ի յարգարժան խմբագրութեան | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ91
Բովանդակութիւն 2009 տարեշրջանի 1, 2, 3, 4 թիւերու | 92
Գիրքերու հետ | 96