Յովհաննէս Թումանեան մարդը եւ բանաստեղծը

Յովհաննէս Թումանեան
Մարդը եւ Բանաստեղծը

ՎԱՐԴԳԷՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Հեղինակ՝ Վարդգէս Ահարոնեան
Երեւան 2019
«Տիգրան Մեծ» հրատարկչութիւն
Վերահրատարակութիւն՝ Համազգային Հայ կրթական եւ մշակութային միութիւն

Վարդգէս Ահարոնեան իրադարձութիւններու գունեղ նկարագրութիւններով կը բացայայտէ Մեծ լոռեցիին մարդկային խառնուածքը, յարաբերութիւնները ընտանիքին ու միջավայրին հետ։
Երկրորդ բաժինին մէջ, առանձին ստեղծագործութիւններու վերլուծութեան հիման վրայ, կը ներկայացուի Յովհաննէս Թումանեան «բանաստեղծը» վաստակի գեղարուեստական բովանդակութեամբ եւ տաղանդի խորքով։