Մկրտիչ Մկրտիչեան եւ Սեւան Տէյիրմենճեան

«Բագին»-ի Ծանօթացում` Պոլսոյ Մէջ

Ազդակ Օրաթերթ, Պէյրութ, 10 Հոկտեմբեր, 2016

Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցաւ «Բագին» գրական հանդէսի ներկայացման ձեռնարկ մը: «Հրանդ Տինք» հիմնարկի «Անարատ յղութիւն» շէնքի «Հաւաք» սրահին մէջ տեղի ունեցած ձեռնարկին բանախօսներն էին Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան եւ «Բագին»-ի խմբագրական խորհուրդի անդամ Սեւան Տէյիրմենճեան:

«Բագին»-ի Ծանօթացում` Պոլսոյ Մէջ