Ա. Տարի, 1962 թիւ 9
Ա. Տարի, 1962 թիւ 9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գրպանի բառարան | Պ[ԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ], Ն[ՇԱՆ] 1
Երէկ | ՕՏԱՃԵԱՆ, ՆՈՒԱՐԴ 9
Պատերազմ եւ նամակներ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 10
Վերադարձ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 19
Զաւակը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ 21
Ոսկեվառ պատմութիւն | ՇԱՀՊԱՆ25
Կարճ տաուտ | ՍԱՐԵՆՑ, ԱՐՄԷՆ26
Արտաշէս Յարութիւնեանի նամակները Զապէլ Եսայեանին | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 30
Թուիստ... | ԺԻՐԱՅՐ, Ղ. 35
Նոր ճամբաներու փնտռտուքը թատերական գրականութեան մէջ | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]37
Հայ գրական ածուն վերջին քառասնամեակին | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, Վ. 41
«Աղմուկն ու գրականութիւնը» | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 49
Ուիլիըմ Ֆոլքնըր | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]57
Վազգէն Շուշանեան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 64
Նիւթեր աշխարհաբարի պատմութեան համար | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]70
«Կեանքի յորձանուտին մէջ» (Կ.(արօ) սասունի, տպ. Ատլաս, պէյրութ 1962) | Լ. Գ.75
Արշակ Ալպօյաճեան (1879-1962) | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ79