Ա. Տարի, 1962 թիւ 11
Ա. Տարի, 1962 թիւ 11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ժամանակ եւ խորհուրդք իւր | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 1
Աչքիս դիմաց | ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ10
Պատերազմ եւ նամակներ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 11
«Դժբախտ ճոն, լակոտ ճոն»... | ԺԻՐԱՅՐ, Ղ. 27
Գաբրիէլ Գաբրիէլեան կը պատմէ Եդուարդ Գոլանճեանի մասին | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 29
Երկու կիներ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 36
Հօր նամակը | ՎԱՐԱԳԵԱՆ, Զ. 40
Նոր սերունդի գրական հետքերուն վրայ | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 47
Ակսել բակունց (2) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ51
«Ուիլիէմ Ֆոքընրի գրականութիւնը» | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 58
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, ԳՐԱԳԷՏ ԵՒ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ (Պատասխան՝ «Բագին»ի հարցարանին) | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 65
Մարքսիստ դիալեկտիկան եւ նրա քննադատութիւնը | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ] ԴՈԿՏ.68
Անխօս ու անձայն արուեստը դիմախաղի | Բ[ԱԲԳԷՆ] Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ]73
Զրոյց՝ Մարսել Մարսոյի հետ | Բ[ԱԲԳԷՆ] Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ]75
«Արդարութեան ճանապարհով» (վիպակ-արամ գառօնէ) | Հ.79