ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 2
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բոցին մէջ կարօտի | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ1
Հայերէն գիրքերուն վիշտը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ] 2
Պահակները | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ 7
Հայոց լեզուն | ՕՏԱՃԵԱՆ, Ն[ՈՒԱՐԴ] 7
Քաղաքը, ուր Նարեկ չկար | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ] 8
Կացինը | ՇԻՐԱԶ, Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍ]22
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) -2 | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 23
Երկաթէ մեռելը | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 37
Առաջին սէրը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, Ն[ԵՐՍԷՍ] 42
Գրական հարցեր | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]47
Թատրոնի անբնական բնականութիւնը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 52
Թարգմանական գրականութիւն | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]57
Հայ ազգի կազմաւորման եւ նորա այժմեան կացութեան ուսումնասիրութիւնը Խորհրդային Հայաստանում - 1 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]60
Թովմաս Սթէրն Էլիոթ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 72
Նիքոլա-Սըրսոքի թանգարանը | ԿԷՕՎԵՐՉԻՆԵԱՆ, Ժ.74
Կոմիտաս քառեակի երաժշտական երեկոն | Յ. Գ.77
«Բագին»ի զրոյցները (Պ. Սեւակի «Մարդը Ափի Մէջ») | Յ. Ք.78
Մշակութային լուրեր | 79