1967-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ժամանակ եւ խորհուրդք իւր | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՀՐԱՉ 1
Փնտռեցինք լուսնին/Ոտնաձայնը | 5
Փարիզահայ անտիպ գրողներ (եւ նմոյշներ իրենց գործերէն) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 6
Ամէն... / Աշուղական | ՇԱՀՊԱՆ16
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 17
Շարամաղ աղջիկը ու տղան | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ39
Լերան շուքը - 3 | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 41
Հեռացողներ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ48
Սփոփանք | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԵՄԱ48
Հիւանդ աղջիկը | ԲԵԴՈՒԻՆ, ՄԻՍԱՔ49
«Անիծեալը» | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ50
Խոստովանութիւններ | ՃԻԶՄԵՃԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ53
Բանաստեղծի Եսը եւ ժամանակի շունչը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, [ԼԵՒՈՆ]59
Ֆրանց Քաֆքա | Տ. Ո.65
Անհետացող դէմքեր - Բարսեղ Կանաչեան, Յարութիւն Կալենց | 68
Բարսեղ Կանաչեանի երաժշտական գործը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Շ. Ռ.69
Բարսեղ Կանաչեան | ՑԻՑԻԿԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ72
Մարդիկ եւ գոյներ (Կալենցի մասին) | ՊԻՍՏՈՒՆՈՎԱ, ԱԼԵՔՍԱՆՐԱ75
Եդուարդ Պօյաճեան | ՏԷՐ ՂԱԶԱՐԵԱՆ,ԵՓՐԵՄ ՀԱՅՐ 77
Արարատ Այվազեան | 78
***, ***, Ցանկապատը | ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ԱՐԱՐԱՏ79
Մշակութային լուրեր | 80