1970-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Որոնում/Անմեղութիւն | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 1
Մայրենի | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 3
Հող տուէք... | ԱՐՄԱՆՏ11
Մահուան կամուրջը (վէպ) - 11 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 12
Սոնադ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 17
Դէպքերը Ջօրջըզ խմիչքարանում - 5 Եւ Վերջ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ19
Ամլացած կիրք | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՆԱԶԱՐԷԹ30
Կարմիր լոյսը... | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ31
Սիմֆոնիա | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ37
Դամբանական «Փարոս» երգիծաթերթի | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ39
Շահնուր-Դաւթեան վէճին վերջին փուլը | 45
Ազատն Կոմիտաս | ՇԱՀՆՈՒՐ, ՇԱՀԱՆ47
Նամակ խմբագրութեանը - Շահան Շահնուրին ուղղուած իմ բաց նամակի առիթով | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ52
Աշուղ - Արքայ Սայաթ - Նովա - 3 | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ57
Ընթացիկ բանավէճեր ազգային հարցերի շուրջ - 3 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ65
Գայլը՝ գառան մորթով | [ԲԱԳԻՆ]73
Թրքական վիրաբուժութիւնը | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 75
Յաղթանակի տօնը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ76
Ինչո՞ւ նահատակուեցանք | ՃՌՆԱԶԵԱՆ, Ե. Գ. ՎԵՐ.77
«Օթէլլօ»/«Մակպէթ» | 78
Թուրքերը («Քարամազով եղբայրները») | ՏԱՍԹԱՅԵՒՍԿԻ, ՖԷՈՏՕՐ80
Թուրքերը («Մնացորդաց», Գ. Հատոր) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]80