1970-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սէրը ցանկապատերի տակ - 1 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 1
Սիրոյս պայծառ լուսնկան | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 10
Տարագիրը... | ԶԱՆՈՅԵԱՆ, ՎԱՀԱՆ 12
Փոքրերն ու մեծը/Զոհերը | ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ 16
Վարք Կոմիտաս Կուտինացիի - 5 | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 18
Չխօսի՞…/Ինչո՞ւ... | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ36
Նոր գեղեցկութիւններու ծարաւով | 37
Թատրոնը ինքնակերտումի նոր ճիգի մէջ | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ38
Էօժէն Իոնեսքօ - Թատրոն եւ հակա-թատրոն - 1 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ53
Սոլժենիցին՝ Նոպէլեան մրցանակաւոր | 66
Ալեքսանտր Սոլժենիցին | ՆԻՎԱ, ԺՈՐԺ67
Եղեգները չխոնարհուեցին - Ստեփան Ալաջաջեան | 73
Վարդգէս Պետրոսեան | 74
Զօրայր Խալափեան | 75
Ռաֆայէլ Արամեան/Հրանտ Մաթեւոսեան | 76
Իմ Կոմիտասը | 77
Պոէմին արժանի նկարազարդում (Գրիգոր Խանջեան-«Անլռելի Զանգակատուն») | ԿՈՒՐԴՈՅԵԱՆ, Ե.78