1970-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մատամ Փոմփատուր՝ Ֆոնթանաներու հարսը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Եկել եմ ես…/Երբ հասայ ափին.../Պահել է շունչը.../Խենթութիւնը Ջրերի.../Ծովը Բարձրացել Է... | ԱՐՄԱՆՏ20
Այն խելօք, պզտիկ աղջիկը | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ22
Ամառնային գիշերուայ երազ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]33
Վարք Կոմիտաս Կուտինացիի -3 | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ36
Երէկ դեռ... | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ46
Նորարարութեան ալիքը հայ բանաստեղծութեան մէջ | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ47
Արթիւր Ադամով - բուժելին եւ անբուժելին - 3 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ56
Արմանտ (Արամ Անտոնեան) | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ66
Փրակայի գարնան երկրորդ տարելիցը | 76
Չեխոսլովաքիա՞ն Եւրոպայի միակ երկիրը, որ արժանի է իր անկախութեան | ԻՈՆԵՍՔՕ, ԷՕԺԷՆ77