1970-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բանաստեղծութիւններ | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 1
Հոգի եւ շունչ | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 3
Վիրաւոր աղաւնին | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 9
Մահուան կամուրջը (վէպ) -13 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 12
Վենիւսի հետ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 18
Վարք Կոմիտաս Կուտինացիի -2 | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 20
Մայթերը | ՇԱՀՊԱՆ30
Կըրլ Ֆրէնտ | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ32
Երկրագունտը... եւ պարապ նամակատուփը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ36
«Ազդակ»-ի եւ «Զարթօնք»-ի դէմ դատ | 43
Մեթր Մոհսէն Սլիմի պաշտպանողականը (ամբողջական պատճէն) | 44
Մեթր Հրաչեայ Շամլեանի խօսքը/Ֆուատ Պութրոսի խօսքը/Ֆաուզի Ղազիի խօսքը | 50
Պատմական վճիռը | 52
Լիբանանցիք դաս պիտի առնե՞ն այս հոյակապ պատկերէն | ՆԻՏԱ ԱԼ ՎԱԹԱՆ54
Արթիւր Ադամով - բուժելին եւ անբուժելին - 2 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ56
Հանրաճանաչ մենագրութեան Ռուսերէն հրատարակութիւնը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]67
Լոյս եւ ստուեր...Հբըմ-Գրական Մրցանակ | 71
Որո՞ւ հարսը | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ74
Երբ դրամը անոյշ հնչէ գեղամէն | ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ, ԿԱՐԱՊԵՏ76
Հեռաւոր իղձ | ԷՍԵԿԻՒԼԵԱՆ, ՄԻՀՐԱՆ78
«Անվերնագիր» | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ78
Գեղեցիկ թիւրիմացութիւն մը | 80