1972-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գիրք քաոսի ու լոյսի... | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ] 1
Խորհուրդ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ28
Ցասում | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ30
Երախին մէջ առասպելի փրփուրին... | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ39
Ֆուլային աղջիկը | ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ40
Ձգողութեան դաշտեր | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]44
Սոլժենիցինի պառթկումը | 45
Ալ. Սոլժենիցինի Նոպէլեան ճառը | ՍՈԼԺԵՆԻՑԻՆ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ46
Ժերար Տը Ներվալ - 2 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ]60
Տագնապահար երիտասարդութիւնը - 2 | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ68
Ժան Ժընէ հայելիներու սրահ մը - 2 | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ75