1972-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ն[Իկողոս] Սարաֆեան | 1
Մոլորում | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, Ն[ԻԿՈՂՈՍ]2
Ժամանց - 2 եւ վերջ | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 3
Պայթող տառապանք…/Ժպիտներ կան դեռ... | ԳԱՐԱԼԵՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ23
Հարցազրոյց Բէյրութում «Գրական Խմբակ»ի անդամների հետ | ՄԻՒՆԻԽԻ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՌԱՏԻՈԿԱՅԱՆ24
Կարօտ բոյրերուս բիւրեղացման | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ28
Հայելիները | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ34
Աղջկայ նախատիպ/Մարմիններու ծովափը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ36
Անծանօթը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ38
Քրքիջ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Ն[ԱԶԱՐԷԹ]42
Արամ Հայկազի յոբելեանը | 43
Ժեռար Տը Ներվալ -4 եւ վերջ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ Ն[ՈՒՊԱՐ]44
Տագնապահար երիտասարդութիւնը - 4 եւ վերջ | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ53
Ժան Ժընէ հայելիներու սրահ մը -Հայացուց՝ Էլօ Սարաճեան (Դ. Եւ Վերջ) | 57
«Բագին»Ի 1972-ի բովանդակութիւնը | 68
Հ.Բ.Ը.Մ.Ի Ալեք Մանուկեան Գրական Մրցանակին արդիւնքները | ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ76