1972-11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ժամանց | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Մղձաւանջ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ20
Փորձութեան լեռ | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ21
Ժագ Փրէվէր | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ28
Հայկական ուղեւորավէպ -13 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.35
Ինչպէս ծաղիկն առաւօտուն | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ42
Անգամ մը եւս... | 43
Պետրոս Դուրեանի շիրիմը | ԵՍԱՅԵԱՆ, ԶԱՊԷԼ44
Մահերգ Պետրոս Դուրեանի համար | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ45
Հանճարեղ տրտունջ | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ46
Իմ Դուրեանը | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ51
Ժեռար Տը Ներվալ -3 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ]54
Բազմատարրութեան եւ բազմակենտրոնութեան հարցերը արդի պայմաններում | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]66
Տագնապահար երիտասարդութիւնը -3 | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ73
Ժան Ժընէ Հայելիներու սրահ մը - 3 | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ77