1977-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Փարոս | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 1
Երազ/Երկիր/Աչքեր | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ15
Լուսինը Չճեղքուեցաւ Այդ Օր | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ԱՐԱՔՍԻ Ն.18
Մայթեր | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ24
Որդի Մարդոյ (Թատերագրութիւն Չորս Արար) (Շար. 1) | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ25
Սիրական Տիգրանեանի Մասին | 31
Նամակ՝ Հ. Հ. Պատուիրակութեան | ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ՍԻՐԱԿԱՆ33
Սովետական Դպրոցների, Բանտերի Եւ Աքսորավայրերի Մէջ | X36
Սիրական Տիգրանեան | ԳՈՒՐԵԱՆ, Ս. 37
Գարեգին Եպիսկոպոս | 41
Հայ Մշակոյթի Դերը Հայակերտութեան Մէջ | ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ44
Ալեքսանդր Սոլժենիցին (Մարդը, Ճանապարհը, Գործը) (Շար. 4) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49
Վկայութիւններ - Վասն Երկարատեւ Երկունքներու | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]57
Արժէքաբանութիւն Կամ Արժէքներու Իմաստասիրութիւն | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՇԱՀԱՆ Ռ. 61
Սպասում | Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ], Կ[ԱՐՕ]62
Շնորհաբաշխ Շռայլաբաններ | 64
«Վարպետը Ստեղծագործում Է» | 66
Նորից Ու Նորից…/Մինչեւ Հիմա Էլ/«Եւ Այսպէս Շարունակ»/Թերեւս... | 69
Գրական Մրցանակի Դատակազմի Յայտարարութիւն/Հ.Բ.Ը.Մ.Ի Ալեք Մանուկեան Մշակութային Հիմնադրամի Հրատարակութիւնները | 78