1977-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արծիւները | ՕՇԱԿԱՆ, ՅԱԿՈԲ 1
Սկիզբ Եւ Վախճան / Հիմա Որ... / Կախարդը | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԹԱ 4
Որդի Մարդոյ (Թատերագրութիւն Չորս Արար) (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 8
Շրջաններ / Ջրապտոյտ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ24
Յարութեան Օրը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ25
Մեծը՝ Հրաչեայ Աճառեան | 31
Գիտութեան Մատուցած Ծառայութիւններս | ԱՃԱՌԵԱՆ, ՀՐԱՉԵԱՅ34
Հրաչեայ Աճառեան | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ36
Բազմերախտ Հայագէտը | ԱՂԱՅԵԱՆ, ԷԴՈՒԱՐԴ38
Մշակութային Լուրեր | ՍԱՀԱՌՈՒՆԻ, Ս.39
Մահ՝ Կարօ Սասունիի | 41
Յառաջապահ Թատրոնի Մասին | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ43
Ալեքսանդր Սոլժենիցին (Մարդը, Ճանապարհը, Գործը) (Շար. 6) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]52
Հայկական Հարցը (Հրաչ Տասնապետեան) | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ՍԵԴՕ61
«Միայն Լուսնով Կայ Հայոց Փրկութիւն» (Անդրանիկ Կռանեան) | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ, ԿԱՐՕ63
Շահեկան Գիրք Մը «Գրական Տեղեկատու» (Կազմեց՝ Հայկ Խաչատրեան) | 65
Անեզրական Սիրոյ Բանաստեղծը | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ66
Մատեան Ողբերգութեան (Բան. Ձդ. Բ (Արեւելահայերէնի Թարգմն.՝ Վազգէն Գէորգեանի) | ՆԱՐԵԿԱՑԻ, Գ[ՐԻԳՈՐ]68
Հայաստան / Սոնետ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ69
Ոճի Հրամայականը | ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ70
Դիալոկ Քամու Հետ | ԷԴՈՅԵԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ71
Պատուի Եւ Անպատուութեան Քարէ Վկաները | ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ, ՄԱՐԳՕ72
Ժողովրդական Կառոյց (Լիրիկական Ռեբորտաժ) | ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ԴԱՒԻԹ74
Թռչուններ | ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ75
Նոր Եղանակ / Քեզ | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԵՄ76
Այս Գիշեր / Աշուն | ՍԱՐՈՒԽԱՆ, ՀՐԱՉԵԱՅ77
Սէր Իմ Հայաստան | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ՖԵԼԻՔՍ78
Սալոմէ | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ79
Նարեկացիի Մասին | ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ՎԱՐԱԳ80